Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend met een formule. Een essentieel element voor de formule is de referentie-uitstoot van CO2. Hoe hoger de auto boven de referentie-uitstoot zit, hoe hoger het voordeel. Deze referentie-uitstoot wordt elk jaar vastgelegd in een koninklijk besluit. De cijfers voor dit jaar zijn gunstig voor de belastingplichtige: het voordeel van alle aard daalt.

Voordeel berekend volgens een formule

Catalogusprijs x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdsfactor

Het CO2-percentage en de referentie-uitstoot

Het CO2-basispercentage van 5,5 % is gekoppeld aan een referentie-uitstoot. Deze referentie-uitstoot wordt uitgedrukt in gram per kilometer en wordt elk jaar bij KB vastgesteld:

 • ·Als de auto vervuilender is dan de referentie-uitstoot, stijgt het basispercentage met 0,1 % per gram extra uitstoot, tot een maximum van 18 %.
 • ·Als de auto milieuvriendelijker is, daalt het basispercentage met 0,1 % per gram minder uitstoot, tot een minimum van 4 %.
 • ·Als de uitstoot van de auto gelijk is aan de referentie-uitstoot, geldt het basispercentage van 5,5 %.

De regering past elk jaar de referentie-uitstoot aan. Zo kan ze inspelen op het feit dat auto's steeds milieuvriendelijker worden.

De referentie-uitstoot voor 2019

Voor 2019 stijgt de referentie-uitstoot. Daardoor zal voor dezelfde auto een lager basispercentage gelden. En daardoor zal voor dezelfde wagen het voordeel goedkoper worden.

De referentie-uitstoot voor kalenderjaar 2019 is gelijk aan:

 • ·Voor auto's met dieselmotor: 88 g/km (i.p.v. 86 voor 2018).
 • ·Voor auto's met een motor op benzine, lpg of aardgas: 107 g/km (i.p.v. 105 voor 2018).

Overzicht van referentie-uitstoten in vorige jaren

 • ·2012: 95 g/km (diesel) en 115 g/km (benzine)
 • ·2013: 95 g/km (diesel) en 116 g/km (benzine)
 • ·2014: 93 g/km (diesel) en 112 g/km (benzine)
 • ·2015: 91 g/km (diesel) en 110 g/km (benzine)
 • ·2016: 89 g/km (diesel) en 107 g/km (benzine)
 • ·2017: 87 g/km (diesel) en 105 g/km (benzine)
 • ·2018: 86 g/km (diesel) en 105 g/km (benzine)

Minimum 1.340 euro

Het voordeel bedraagt, ongeacht de uitstoot, minimum 1.340 euro.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Terug naar overzicht