Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen uitgebreid met POZ

Gepost op 15/09/2018

Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen voortaan, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen opbouwen dat vergelijkbaar is met dat van de zelfstandige bedrijfsleiders. Hoe? Door een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (afgekort POZ) af te sluiten met een pensioenfonds of een verzekeraar. Lees meer »

Nieuwe landenlijst voor buitenlandse verblijfsvergoedingen

Gepost op 15/09/2018

Ambtenaren van Buitenlandse Zaken die op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd, ontvangen een verblijfsvergoeding. De privésector mag die forfaits gebruiken om vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen belastingvrij toe te kennen als kosten eigen aan de werkgever. Sinds 6 juli 2018 is er een nieuwe landenlijst. Lees meer »

Alarm geblazen bij niet-neerlegging van de jaarrekening

Gepost op 15/09/2018

Vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, lopen gevaar in de vorm van strafrechtelijke, administratieve, fiscale en gerechtelijke sancties. De ene sanctie heeft al ingrijpendere gevolgen voor de betrokkenen dan de andere. Een gewaarschuwd ondernemer telt voor twee. Lees meer »

Pensioensparen: kiezen voor 960 of 1.230 euro?

Gepost op 01/09/2018

Sinds dit jaar kunt u kiezen om een hoger bedrag te pensioensparen, tot 1.230 euro. Als u daarvoor kiest, krijgt u relatief wel een lager voordeel. De vermindering zakt van 30 % tot 25 % van het gespaarde bedrag. U moet er dus wel goed over nadenken. En er uitdrukkelijk voor kiezen. Lees meer »

Nieuwigheden btw-boeten

Gepost op 01/09/2018

Het btw-boetesysteem krijgt een facelift. Bij bepaalde eerste inbreuken te goeder trouw wordt de boete vanaf nu automatisch kwijtgescholden. Om dit mogelijk te maken heeft de fiscus een interne instructie aangepast. Het WBTW en de bijhorende KB’s worden niet gewijzigd. Lees meer »

Gemeenten kunnen onroerende voorheffing differentiëren om wonen in stadskern te promoten

Gepost op 01/09/2018

Vanaf 2019 kunnen Vlaamse gemeenten binnen hun grenzen de onroerende voorheffing differentiëren. Het percentage kan dan van wijk tot wijk verschillen. Lees meer »

Waar vindt goederenvervoer plaats voor de btw?

Gepost op 01/09/2018

Een goederenvervoersdienst vindt normaal gezien plaats in het land waarin de ontvanger van de dienst gevestigd is. Als het vervoer volledig binnen België, of volledig buiten de EU plaatsvindt, geldt de use and enjoyment-regel. Dan is de plaats van de dienst, de plaats van het werkelijk gebruik. Lees meer »

Belastingvrij bijklussen

Gepost op 01/09/2018

Sinds 15 juli kunt u onbelast bijverdienen tot 6.130 euro per jaar, met een maximum van 510,83 euro per maand. Let op het gaat om bij-verdienen. Dit fiscaal gunstregime telt enkel voor wie al een hoofdberoep heeft, en voor gepensioneerden. Lees meer »

Terug naar boven