Voorafbetalen in 2019

Gepost op 15/06/2019

Ondernemingen die onvoldoende voorafbetalingen doen, worden daarvoor gestraft. Ze moeten een belastingvermeerdering betalen. Omdat de fiscus voorafbetalen zoveel mogelijk wil aanmoedigen, werd het vermeerderingspercentage in de vennootschapsbelasting vastgezet op minstens 6,75 %. Lees meer »

Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2020

Gepost op 15/06/2019

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld van de notionele intrestaftrek (aftrek voor risicokapitaal) waar vennootschappen van kunnen genieten. Voor aanslagjaar 2020 bedragen de percentages 0,726% voor grote vennootschappen en 1,226 % voor kmo’s. Lees meer »

Referentierentevoeten 2018 goedkope of renteloze leningen aan bedrijfsleiders

Gepost op 15/06/2019

Wanneer een vennootschap een goedkope of renteloze lening verstrekt aan een werknemer of bedrijfsleider, is dat voor de ontlener een voordeel van alle aard. Het is dan ook cruciaal om de waarde van dit voordeel vast te stellen. De fiscus baseert zich daarvoor op de referentierentevoeten, die jaarlijks worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De percentages zijn pas bekend nadat het inkomstenjaar is afgelopen, zodat de referentierentevoeten voor 2018 pas afgelopen maart werden gepubliceerd. Lees meer »

Nieuw in de aangifte personenbelasting

Gepost op 15/06/2019

Binnenkort is het weer tijd om uw aangifte PB in te vullen. Zoals elk jaar gidsen wij u daarom eerst graag kort door de aangifte. Want, hoewel de fiscus aankondigt dat er dit jaar maar enkele nieuwe codes bijkomen, verandert er eigenlijk meer dan op het eerste gezicht lijkt. We lichten de belangrijkste nieuwigheden toe. Lees meer »

Investeringsaftrek 2020: op welk percentage heeft u recht?

Gepost op 15/06/2019

Vorig jaar werd het standaardtarief van de investeringsaftrek voor kmo’s op 20 % gebracht. Voor investeringen die u dit jaar doet (aanslagjaar 2020) blijven dezelfde percentages gelden als vorig jaar (investeringen 2018, aanslagjaar 2019).   Lees meer »

Hoeveel vennootschapsbijdrage betalen?

Gepost op 01/06/2019

Vóór 1 juli moeten vennootschappen de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Het bedrag hangt af van hun balanstotaal. Voor de bijdrage 2019 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2017. Lees meer »

Welke rol heeft de werkgever in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers?

Gepost op 01/06/2019

Alle werknemers krijgen voortaan de kans om vrijwillig een aanvullend pensioen van de tweede pijler op te bouwen via inhoudingen op hun loon door de werkgever. Naast de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) bestaat er sinds 27 maart jl. een apart wettelijk kader voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Voor de inkomstenbelastingen (een belastingvermindering voor het lange termijnsparen) treedt het nieuwe pensioenstelsel inwerking vanaf aanslagjaar 2020. Lees meer »

Geen kapitaalvereiste voor de besloten vennootschap

Gepost op 01/06/2019

Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei jl. is het aantal vennootschapsvormen herleid tot vier. Veel aandacht gaat uit naar de besloten vennootschap en in het bijzonder naar de afschaffing van het kapitaalconcept. Waarom kiezen voor deze vennootschapsvorm? De besloten vennootschap (BV) is een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. De bepalingen in het WVV die specifiek van toepassing zijn op de BV vinden we terug in Boek 5 (art. 5:1 - 5:158) van Deel 2. De vennootschappen. Lees meer »

Wegwijs in de structuur van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Gepost op 01/06/2019

Het langverwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is sinds 1 mei in werking. Het WVV steekt ons vennootschapsrecht in een modern jasje. Ook de nummering van de artikelen is modern te noemen. Een trend die ingezet is door het Wetboek van Economisch recht. Wie daarmee al vertrouwd is, zal snel zijn weg vinden in het WVV. Voor de anderen is het wellicht even wennen. Lees meer »

Zelfstandigen beter beschermd in geval van gelijkstelling met bijberoep

Gepost op 01/06/2019

Bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep kunnen op aanvraag gelijkgeschakeld worden met een zelfstandige in bijberoep. Ze betalen dan minder of geen sociale bijdragen. Die gelijkstelling vereist dat de beroepsinkomsten onder een bepaalde drempel blijven. Voor het bijdragejaar 2019 worden deze zelfstandigen beter beschermd bij een herziening van hun bijdragen. Lees meer »

Terug naar boven