Het financieel plan voor vennootschappen: wat is nieuw?

Gepost op 15/05/2020

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) verplicht u om bij de oprichting van een BV, CV of NV een financieel plan op te stellen. Die verplichting bestond voorheen ook maar wordt nu meer dwingend en ruimer. Lees meer »

De algemene vergadering anno 2020: waar moet u aan denken?

Gepost op 15/05/2020

Ook onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de algemene vergadering van de vennootschap nog steeds één van de belangrijkste jaarlijks weerkerende gebeurtenissen. En net zoals onder de oude wetgeving gaat deze vergadering gepaard met enig formalisme. Lees meer »

Meerwaarde op handelsfondsen: volledig belastbaar

Gepost op 15/05/2020

Als u activa van uw onderneming verkoopt, dan is de meerwaarde die u realiseert belastbaar. Als u de verkoopprijs weer investeert, dan kan u genieten van een gespreide belasting. Maar, in tegenstelling tot de meerwaarde op materiële vaste activa is dat stelsel voor immateriële vaste activa niet zo evident. Lees meer »

De gevolgen van Brexit in de Belgische inkomstenbelastingen

Gepost op 01/05/2020

Op 31 januari 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. De Brexit was een feit. Dankzij een overgangsregeling wordt het VK nog tot 31 december 2020 gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie. Voor sommige zaken in de inkomstenbelastingen is er echter geen overgangsregeling terwijl voor andere aspecten de overgangsregeling net weer langer zal duren dan 31 december 2020. Een overzicht. Lees meer »

Brexit: nieuwe situaties op vlak van de btw

Gepost op 01/05/2020

Het is, mede door het coronavirus, uit het dagdagelijks nieuws verdwenen, maar de Brexit is een feit en heeft nu en in de nabije toekomst heel wat gevolgen … onder meer op het vlak van btw. Lees meer »

Bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021

Gepost op 01/05/2020

De hervorming vennootschapsbelasting van 2017 is nu op volle snelheid. Dit houdt in dat ook de budgettaire compensatie van de meer sympathieke maatregelen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, nu ook begint te spelen. Zoals bijvoorbeeld voor de bedrijfswagens. Lees meer »

Nieuwbouw of verbouwing: 21% of 6% btw

Gepost op 01/05/2020

Een grondige verbouwing kan voor btw-doeleinden beschouwd worden als een nieuwbouw. Voor de particuliere bouwheer betekent dat een verschil in kostprijs van 15%! Daarom is het belangrijk te weten hoever u mag gaan met de afbraak vóór de heropbouw. Lees meer »

Terug naar boven