De overdracht van aandelen van de BV

Gepost op 15/04/2020

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de BVBA afgeschaft en vervangen door de BV. De bedoeling is dat de BV de meest gangbare vennootschapsvorm wordt. Daarom laat het WVV grote vrijheid om via de statuten de vennootschap aan te passen aan uw persoonlijke behoeften. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de overdraagbaarheid van aandelen. Lees meer »

Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Gepost op 15/04/2020

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vrijwillig van afwijken. Grote ondernemingen kunnen vaak veel ruimere betalingstermijn bekomen (afdwingen volgens sommigen). Maar vanaf 29 april 2020 zit daar een maximum van 60 dagen op. Lees meer »

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

Gepost op 15/04/2020

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat een regeling voor het ontmijnen van belangenconflicten met de bestuurders. De regeling is ruimer dan de oude regeling maar ook wat strenger. Wat zijn de hoofdlijnen? Lees meer »

Kan de organisator van een gratis evenement de btw aftrekken?

Gepost op 15/04/2020

De logica van de btw is dat op het einde van het economisch verhaal de belasting wordt betaald door de eindgebruiker. Wie een aangekocht goed dus niet wederverkoopt met btw of een ontvangen dienst niet voor de economische activiteit gebruikt, kan de vooruitbetaalde btw niet aftrekken. Lees meer »

Geen dividenden ten nadele van de schuldeiser in de BV

Gepost op 01/04/2020

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voerde de BVBA af en voerde de BV in. De BV blinkt uit in soepelheid bijvoorbeeld qua minimumkapitaal (is er niet) en stemrecht (geen, 1 per aandeel, meerdere per aandeel). Maar voor dividenduitkeringen gelden wel wat voorwaarden. Lees meer »

De vennootschap met appartement aan zee

Gepost op 01/04/2020

Het blijft een moeilijk verhaal: het appartement aan zee op naam van uw vennootschap. De fiscus staat uiteraard zeer weigerachtig tegenover dat soort constructies. Niet zelden komt de discussie tot voor een rechtbank of hof. Maar ook daar staan de neuzen niet allemaal in dezelfde richting. Lees meer »

Aandacht graag voor het cookie- en privacybeleid van uw website

Gepost op 01/04/2020

Uitgerekend een website voor juridisch nieuws, “van, voor en over rechtsbeoefenaars” was de eerste website die door de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beboet werd voor inbreuken tegen de GDPR. Niettegenstaande de betrokken onderneming in de loop van het onderzoek haar policy aanpaste, werd een boete van 15.000 euro uitgeschreven. Kan het u ook overkomen? Lees meer »

Nieuw invorderingswetboek en de inhoudsplicht ten aanzien van aannemers

Gepost op 01/04/2020

Nieuw invorderingswetboek en de inhoudsplicht ten aanzien van aannemers Op 1 januari 2020 trad het ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen’ in werking. Dit nieuwe wetboek verzamelt en uniformeert de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Lees meer »

Terug naar boven