Info in UBO-register: kwaliteit moet omhoog

Gepost op 15/12/2020

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert. Lees meer »

De fiscus op bezoek als u niet thuis bent

Gepost op 15/12/2020

De BBI heeft verregaande bevoegdheden om belastingplichtigen te controleren. De “visitatie” is er daar één van: onverwacht en ongevraagd aanbellen en vervolgens alle kasten en schuiven opentrekken. Maar kunnen ze dat ook als u er niet bent? Lees meer »

Mijn NV wordt een BV: wat met het fiscaal gestort kapitaal?

Gepost op 15/12/2020

De BV heeft in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geen “gestort kapitaal”. Als een NV omgevormd wordt naar een kapitaalloze BV, wat is dan het bedrag van het fiscaal aanvaardbaar kapitaal? Lees meer »

Vastgoedcertificaten in Nederlandse handen en de Belgische fiscus

Gepost op 15/12/2020

Sinds kort zou de Belgische fiscus de opbrengsten van Belgische vastgoedcertificaten in handen van inwoners van Nederland zwaarder belasten. Een nieuwe kwalificatie van de aard van de opbrengst zou aan de grondslag liggen. Lees meer »

Gaat uw BTW-aftrek verloren als er hogerop in de keten fraude werd gepleegd?

Gepost op 01/12/2020

BTW-aftrek hangt af van de vraag of u correcte facturen heeft van uw leverancier én er ook echte leveringen (van diensten of goederen) tegenover staan. Maar hoe zit het met de BTW-aftrek als de leverancier van uw leverancier (of nog verder in de keten) fraude pleegde. Gaat uw BTW-aftrek dan ook verloren? Lees meer »

BTW op educatieve en wetenschappelijke evenementen via lokalisatiecriteria

Gepost op 01/12/2020

Toegang tot wetenschappelijke en educatieve evenementen zijn onderworpen aan BTW in het land waar het evenement plaats vindt en niet waar de afnemer gevestigd is. België past deze regel toe als het evenement niet langer duurt dan één dag. Maar het lijkt erop dat dat weldra zal veranderen. Lees meer »

Verkoop gebouw met grond: hoe zit het met de BTW-aftrek?

Gepost op 01/12/2020

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw? Lees meer »

Antiwitwaswet: advocaten halen slag thuis

Gepost op 01/12/2020

De huidige antiwitwaswet is het resultaat van een lange evolutie in de wetgeving sinds 1993. In verschillende fases werd de wetgeving uitgebreid, zowel voor de situaties waarvoor gemeld moet worden, als voor de personen en ondernemingen die moeten melden. Maar soms gaat de wetgever een beetje te snel. Lees meer »

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Gepost op 01/12/2020

Eind augustus verlengde de regering één van de tijdelijke crisismaatregelen: het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. De nieuwe einddatum is 31 december 2020.  Opmerking: Het 'herstart-overbruggingsrecht' is intussen verlengd tot en met 31 december 2020. Normaal gezien zou deze coronamaatregel aflopen op 31 oktober 2020, maar door de heropflakkering van het coronavirus is beslist om de steun te verlengen tot het einde van het jaar. Aan de procedure en voorwaarden wijzigt niets. Bron: Koninklijk besluit van 4 november 2020, BS 10 november 2020. Lees meer »

Terug naar boven