Overdracht van niet volgestorte aandelen: op wie rust de volstortingsplicht?

Gepost op 15/11/2020

Ook aandelen die u nog niet volstort heeft, kan u overdragen. Vraag is of de volstortingsplicht mee overgedragen wordt. Het WVV geeft ons een duidelijk antwoord. Lees meer »

Overdracht ondernemingsnummer niet langer mogelijk

Gepost op 15/11/2020

Het ondernemingsnummer is uniek. Elke onderneming heeft een eigen nummer. De praktijk om een ondernemingsnummer in sommige gevallen over te dragen naar een andere onderneming is afgeschaft. Lees meer »

Mede-eigendom: aangepaste regeling over afbraak en heropbouw

Gepost op 15/11/2020

Na een wetswijziging in 2018 kon een meerderheid van 4/5de van de mede-eigenaars beslissen dat het appartement afgebroken zou worden en vervolgens weer opgebouwd. Dat kon enkel in welbepaalde situaties. In andere gevallen is er voor een dergelijke beslissing unanimiteit nodig. Maar op 20 februari 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof deze wettelijke bepaling. De wetgever heeft nu al een antwoord klaar. Lees meer »

Wat is het belastingstelsel van het crisis-overbruggingsrecht?

Gepost op 15/11/2020

Neemt de overheid met de ene hand terug wat ze met de andere gegeven heeft? Wat is het belastingstelsel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moesten sluiten door de coronamaatregelen van de overheid? Een circulaire van juli 2020 met een update in september brengt verduidelijking. Lees meer »

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Gepost op 15/11/2020

Eind augustus verlengde de regering één van de tijdelijke crisismaatregelen: het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. De nieuwe einddatum is 31 december 2020. Ook het ‘heropstartoverbruggingsrecht’ werd verlengd maar slechts tot 31 oktober a.s. Lees meer »

Interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties ongewijzigd

Gepost op 01/11/2020

De interestvoet van toepassing in geval van betalingsachterstand in handelstransacties wordt om de zes maanden bepaald. Het percentage ligt sinds het tweede semester van 2016 op … 8%. Lees meer »

Eigen werk waarderen aan vervaardigingsprijs?

Gepost op 01/11/2020

Recent oordeelde het Hof van Cassatie, volkomen terecht, dat als u zelf werkzaamheden verricht bij de totstandkoming van een vast activum, de waarde van die werkzaamheden meegeteld moeten worden bij de boekhoudkundige waarde van de activa. Het hof van beroep van Brussel dacht daar in 2018 anders over. Lees meer »

Verzekeringsgiften: een nieuw hoofdstukje aan de saga

Gepost op 01/11/2020

Als u een verzekering afsluit op uw hoofd (u bent verzekeringnemer én verzekerde), ten voordele van bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot of uw kinderen, dan betalen die “begunstigden” erfbelasting op die uitkering. Stel dat het kind zelf die verzekering zou afsluiten op uw hoofd, dan is er geen belasting verschuldigd als u overlijdt, omdat u niet de verzekeringnemer bent, enkel de verzekerde. Lees meer »

Toelichting bij misbruik van economische afhankelijkheid

Gepost op 01/11/2020

Overeenkomsten tussen ondernemingen en particulieren zijn onderworpen aan strenge regels ter bescherming van de particulier. Een wet van 4 april 2019 voerde een gelijkaardige regelgeving in voor afspraken tussen ondernemingen (B2B). Die wetgeving is nog niet helemaal van toepassing en is al enkele keren bijgeschaafd. Een stand van zaken. Lees meer »

De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

Gepost op 01/11/2020

Een arrest van het Brussels arbeidshof verklaart dat bestuurders medeaansprakelijk blijven voor de correcte betaling van de lonen van de werknemers, ook nadat de vennootschap failliet werd verklaard. Het sociaal secretariaat blijft buiten schot. Lees meer »

Terug naar boven