Nieuwe jaarrekeningmodellen voor nieuwe vennootschappen

Gepost op 15/10/2019

Het nieuwe wetboek van vennootschappen (WVV) voorziet in nieuwe publicatieverplichtingen, toch voor de nieuwe vennootschappen. U kan vanaf 2020 kiezen tussen 6 extra modellen… Nu ja… kiezen is het misschien niet het juiste woord. Lees meer »

Btw-bouwaangifte: eenvoudiger en digitaal

Gepost op 15/10/2019

Wie een nieuwe woning plaatste vóór juni 2018 kan er van mee spreken: de btw-aangifte was een bouwproces op zich. Kopies van tientallen documenten en facturen plus alle bouwplannen… binnen de 3 maanden over te maken aan de belastingadministratie. Weldra wordt al die rompslomp vervangen door een vragenlijst die u online kan invullen. Lees meer »

Vangnet voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

Gepost op 15/10/2019

Wie met een eigen zaak van start gaat weet dat hij/zij een risico neemt. Vaak gaat het goed maar soms loopt het ook fout. Door allerlei omstandigheden. Zelfstandigen die hun zaak moeten stopzetten behouden tijdelijk hun recht op geneeskundige verzorging en andere sociale rechten en hebben ook recht op een maandelijkse uitkering dankzij het zogenaamde “overbruggingsrecht”. Lees meer »

De statutendatabank

Gepost op 15/10/2019

De statuten van vennootschappen zijn openbaar. Ze regelen het huishouden van de vennootschap. Ze zijn daarom van belang voor aandeelhouders en bestuurders, maar ook voor derden, zoals schuldeisers. Voor nieuwe vennootschappen zijn de statuten nu online raadpleegbaar. Voor oudere vennootschappen moet u nog even naar de griffie van de ondernemingsrechtbank. Lees meer »

Btw en kleine ondernemingen: geen lijst belastingplichtige afnemers

Gepost op 15/10/2019

Ondernemingen die vallen onder de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen moesten tot nog toe, hun omzetcijfer meedelen op de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers. Als u geen belastingplichtige afnemers hebt, moet u die jaarlijkse lijst niet indienen. Maar wat dan met het omzetcijfer? Lees meer »

Aanvang, wijziging of stopzetting btw-werkzaamheid: binnenkort digitaal aangeven

Gepost op 01/10/2019

Wie een zelfstandige activiteit begint, moet daar in principe aangifte van doen bij de btw-administratie. De oude formulieren worden weldra vervangen door een digitale aangifte. Lees meer »

De zorgvolmacht: voor als het wat minder gaat

Gepost op 01/10/2019

Met de zorgvolmacht kan u één of meerdere personen de volmacht geven om uw vermogen geheel of gedeeltelijk te beheren als u het niet meer kan. Sinds 1 maart 2019 zijn de mogelijkheden verruimd en wordt het instrument interessanter. U bespaart uw naaste familieleden zeker heel wat hoofdbrekens maar er zijn toch ook gevaren aan verbonden. Lees meer »

Sociaal passief: spreiding van het belastingvoordeel

Gepost op 01/10/2019

In 2013 ging het onderscheid tussen de opzegtermijn van arbeiders en bedienden op de schop. In de plaats kwam het zogenaamde eenheidsstatuut. Over het algemeen krijgt een arbeider sinds 2014 een langere opzegtermijn dan voorheen. Om zich te wapenen tegen de kostenverhoging van dit eenheidsstatuut, genieten werkgevers voor werknemers die vijf jaar of meer in dienst zijn een belastingvrijstelling. Die vrijstelling, ingevoerd in 2014, begint nu uitwerking te krijgen. Lees meer »

Jaagt de nieuwe vennootschappenwet u naar de drukker?

Gepost op 01/10/2019

De nieuwe vennootschappenwet (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen moeten hun statuten aanpassen tegen 1 januari 2024. Maar een aantal bepalingen moeten al op 1 januari 2020 omgezet zijn. Mag uw naamkaartje nog verwijzen naar uw “BVBA” of moet het “BV” zijn? Wanneer gooit u uw voorgedrukt briefpapier in de blauwe bak? Lees meer »

De bestuurder in de NV: sociaal statuut

Gepost op 01/10/2019

Wie bestuurder zegt denkt meestal aan een zelfstandige. Dat hoeft niet altijd maar met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is het werknemersstatuut voor een bestuurder heel erg uitzonderlijk. Lees meer »

Terug naar boven