Afsluitingsdatum boekjaar: vaste datum of vaste dag?

Gepost op 15/10/2014

In België is het gebruikelijk om het boekjaar af te sluiten op een vaste datum. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen laat bij gebrek aan expliciete regelgeving de start en het einde van het boekjaar ook op een vaste dag van een bepaalde maand toe. Omdat het gebruik van een variabele datum afwijkt van het voornaamste gebruik in België, moet deze toepassing minstens aan enkele voorwaarden voldoen. Lees meer »

Welzijn op het werk: wanneer is er sprake van psychosociale risico’s?

Gepost op 15/10/2014

U bent verplicht zorg te dragen voor het welzijn van uw werknemers. Dit betekent preventiemaatregelen nemen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Een belangrijke hervorming maakt dat u sinds 1 september 2014 als eindverantwoordelijke van het welzijn op de werkvloer oog moet hebben voor alle psychosociale risico’s op het werk. Een aanpassing van het arbeidsreglement zal noodzakelijk zijn. Lees meer »

In 2016 alleen nog elektronische maaltijdcheques

Gepost op 15/10/2014

Maakt u gebruik van maaltijdcheques? Papieren maaltijdcheques worden in de toekomst afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische variant. Ook de keuzemogelijkheid verdwijnt. De overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques moet afgerond zijn op 1 januari 2016. Lees meer »

Naast vastgoedbevak, nu ook gereglementeerde vastgoedvennootschap geregeld

Gepost op 15/10/2014

Naast het statuut van de vastgoedbevak is in België nu ook het statuut van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) geregeld. De gereglementeerde vastgoedvennootschap is aan hetzelfde fiscale regime onderworpen als de vastgoedbevak. Vennootschappen die het statuut van openbare GVV willen aannemen, moeten daartoe een vergunning vragen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer »

Pensioensparen: wat en hoe?

Gepost op 15/10/2014

Wie na zijn pensioen financiële zekerheid wil, mag daarvoor niet enkel op zijn wettelijk pensioen rekenen. Zelf sparen is de boodschap. Gelukkig wordt dat ook door de overheid gepromoot. Wie aan pensioensparen doet, krijgt immers een fiscale tegemoetkoming van 30 % op een gespaard bedrag van (dit jaar) maximum 950 EUR. Dat levert een belastingvermindering op van 285 EUR. Lees meer »

Plannen van de nieuwe Vlaamse regering met de woonfiscaliteit

Gepost op 01/10/2014

Eind juli werd het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering, Bourgeois I, voorgesteld. Uiteraard zit daar ook een groot fiscaal luik in. Zoals te verwachten was, zal er flink gesleuteld worden aan de fameuze woonbonus. Belangrijkste les die u uit de plannen kan leren? Als u nog fiscaal gunstig wil lenen, doe het dan nu! Lees meer »

Autokosten: wagens ter beschikking gesteld aan derden

Gepost op 01/10/2014

Autokosten zijn slechts gedeeltelijk als beroepskost aftrekbaar. In een nieuwe circulaire heeft de fiscus de regeling aangepast voor wagens die aan een derde worden ter beschikking gesteld, wanneer voor die derde de gratis terbeschikkingstelling van de wagen een belastbaar voordeel van alle aard uitmaakt. Met andere woorden: de nieuwe regel geldt voor wagens die ter beschikking worden gesteld van een werknemer of bedrijfsleider. Lees meer »

De administratie doet een controle en neemt mee: het meeneemrecht van de belastingcontroleur in zeven regels

Gepost op 01/10/2014

Als u een controleur over de vloer krijgt, mag die alle boeken inzien. Daarnaast willen sommige controleurs die boeken en bescheiden ook meenemen naar hun kantoor. Ze hebben daartoe het recht, maar niet onbeperkt. Een recente circulaire zet de regels uiteen. Wij lichten ze in zeven punten toe. Lees meer »

Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2014

Gepost op 01/10/2014

De nieuwe tarieven van de verkeersbelasting werden onlangs in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en gelden vanaf 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. Deze tarieven gelden voor het Vlaams Gewest. Lees meer »

Indienen bezwaar: geen rekening meer houden met vertragingen bij de post

Gepost op 01/10/2014

Als u het niet eens bent met de aanslag die u van de fiscus in uw brievenbus krijgt, kan u daar een bezwaar tegen indienen. U heeft daarvoor zes maanden de tijd. De datum op de poststempel geldt vanaf 29 augustus 2014 als de datum van indiening. Lees meer »

Terug naar boven