Onze taak als boekhouder telt twee grote luiken: enerzijds zijn er een aantal courante diensten die elk boekjaar terugkeren, anderzijds werken we ook specifieke opdrachten voor u af.

Terugkerende diensten

 • Praktische organisatie boekhouding
 • Dagdagelijkse boekhouding
  • Nazicht en bijstand/opleiding extern gevoerde boekhouding
  • Verwerken aangeleverde documenten in boekhoudpakket
  • Voorbereiding balansen en tussentijdse resultaten
  • Rapportering voor klant
  • Rapportering voor externe relaties (banken o.a.)
  • Opstellen verslagen algemene vergadering en bestuursorganen
  • Opstellen jaarrekening
  • Planning voorafbetalingen
 • Dagdagelijkse fiscaliteit
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Aangifte personenbelasting & belasting niet-inwoners
  • Aangifte BTW binnen- en buitenland
  • Aangifte roerende voorheffing
  • Aangifte bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders
 • Publicaties Belgisch Staatsblad (oprichting – ontslag – benoeming – verplaatsing maatschappelijke zetel - …)

Specifieke opdrachten

 • Opmaak financieel plan
 • Begeleiding financiering
 • Vertegenwoordiging bij fiscale controles
 • Advies vennootschapsrecht
 • Waardebepaling
 • Budgettering

Ontdek ook onze andere diensten:

Terug naar diensten